Nieuws uit Centrum Centrum-West

Tweede wijkteam van start

woensdag 15 januari 2014

Het tweede wijkteam in de gemeente Venray gaat aan het werk in het gebied Venray-Centrum en Centrum-West. De belangrijkste taak van het wijkteam is om samen met bewoners en ondernemers op thema's te werken die deze bewoners en ondernemers belangrijk vinden.

Het zijn dus de bewoners en ondernemers die de prioriteiten bepalen. In de wijk Landweert werkt al sinds 2011 met succes een wijkteam.

De werkwijze van het tweede wijkteam is dezelfde als in Landweert. Thema's waarmee de partners in het wijkteam snel aan de slag kunnen, pakken ze bij voorkeur samen met bewoners/ondernemers meteen op of ze helpen de bewoners/ondernemers met een advies verder. De overige thema's worden gepresenteerd tijdens een bewonersavond, waar de aanwezige bewoners en/of ondernemers bepalen welke thema's in de komende periode worden opgepakt. Op één voorwaarde: dat bewoners en/of ondernemers zelf ook een bijdrage leveren.

Het wijkteam bestaat uit medewerkers van de gemeente Venray, Wonen Limburg, politie basisteam Venray/Gennep en de welzijnsstichting Synthese. Ook neemt een wijkverpleegkundige deel in het team. De wijkverpleegkundige is bij hulpvragen die bij het wijkteam terecht komen de schakel tussen bewoners en de vrijwillige of professionele zorgverleners. Het merendeel van de mensen in het wijkteam is al langer actief in de wijk. Het unieke aan het wijkteam is dat ze vanaf nu als een hecht team gaan samenwerken.

Bij de foto: Het Wijkteam Venray-Centrum en Centrum-West bij de koffiekar waarmee het team de wijk in trekt.
Van links af: Charlotte Kuppers (Synthese), Frans Coumans (wijkagent Venray-Centrum), Annemie Coenders (wijkverpleegkundige De Zorggroep), Figen Çaylak (regisseur Veilige en Leefbare Buurten, gemeente Venray), Hans Coenders (gemeente Venray), Twan Heeren (Wonen Limburg), Anthony van Baal (wijkagent Centrum-West), Peter Gommans (gemeente Venray) en Richard Jacobs (Wonen Limburg).

Terug naar wijknieuws logo wijkteam centrum centrum-west