Nieuws uit Centrum Centrum-West

Verslag bewonersavond centrum / centrum-west dinsdag 2 december 2014

donderdag 22 januari 2015

Dinsdag 2 december 2014 heeft de derde bewonersavond plaatsgevonden. Tijdens de door het wijkteam georganiseerde bewonersavond van 2 december, zijn de volgende drie initiatieven voor de komende periode gekozen door de aanwezige wijkbewoners.

  1. Voortbestaan van stichting DAS in de wijk, hier is 88 keer op gestickerd.
  2. Hondenspeelweide in de wijk west-zuid, hier is 29 keer op gestickerd.
  3. Het plaatsen van bladkorven in de wijk west, hier is 18 keer op gestickerd.

De gekozen initiatieven kwamen op tafel, naar aanleiding van de interviews die door het wijkteam zijn gehouden met bewoners van Centrum en Centrum-west die de koffietent van het wijkteam bezochten.

Het wijkteam gaat, samen met de vrijwilligers die zich meldden, de komende periode aan de slag met de uitwerking van deze onderwerpen.

Voorafgaand aan het vaststellen van de nieuwe prioriteiten heeft terugkoppeling plaatsgevonden van onderwerpen waar bij de vorige bewonersavonden voor gekozen is.

  1. Hardrijden Henseniusstraat/Langstraat.
  2. Aanpakken van hondenpoep en afval.
  3. Parkeer- en drugsoverlast van coffeeshop- en shoarmatent bezoekers.
  4. Huisartsenpraktijk in het centrum.

De volgende bewonersavond is 23 april!
De gehele presentatie van de bewonersavond is te downloaden door
hier op te klikken.

Terug naar wijknieuws logo wijkteam centrum centrum-west