Nieuws uit Landweert

Verslag bewonersavond woensdag 10 juni 2015

Friday 26 June 2015

De bewonersavond  van woensdag 10 juni werd  bezocht door ca. 30 personen uit wijk Landweert.  

 

Bij binnenkomst konden bezoekers, net als de vorige keer, meteen hun voorkeur kenbaar maken voor de onderwerpen die konden worden opgepakt, samen met het wijkteam.  Daarbij passeerden zij de statafels met informatie van Smile Landweert,  de werkgroep hondenpoepoverlast en de werkgroep “onze buurt”.

 

Na het tellen van de stickers bleek dat de volgende initiatieven in de komende periode zullen worden opgepakt door bewoners van Landweert in samenwerking met het wijkteam:

 

 • het realiseren van een stoere speelplaats voor kinderen vanaf een jaar of 8
 • het realiseren van een zebrapad bij de Montessorischool - Vingerhoedskruid
 • de overlast door afval op diverse plekken in de wijk aanpakken,
 • rondom straat de Lelie: parkeerproblemen oplossen, de nadelen van  het voetbaltrapveld voor de omwonenden van de Lelie aanpakken
 • het laseren bij het Kroonkruid, om te kijken  of er te hard of hóe hard er gereden wordt.

 

Daarna was er een terugkoppeling van initiatieven die tijdens de bewonersavond van 24 februari gekozen werden, namelijk: 

1.Extra afvalbakken hondenpoep

De leden van de werkgroep hondenpoepoverlast berichtten over de stand van zaken. De daaropvolgende discussie bracht duidelijkheid voor bewoners die opmerkingen hadden over de manier waarop het nu wordt aangepakt: namelijk het aanspreken van hondenbezitters op het veroorzaken van overlast: bewustwording. De wijk moet het doen  met de hoeveelheid prullenbakken die er zijn: er worden namelijk niet meer prullenbakken geplaatst door de Gemeente omdat dit te duur is. De  werkgroep inventariseert op dit moment daarom of er prullenbakken verplaatst kunnen worden naar plekken waar er meer gebruik van gemaakt wordt.  Guido van Dijk bood aan om hondenbezitters te stimuleren poep op te ruimen, door hen te faciliteren. Hij zei te willen onderzoeken of het mogelijk is op bepaalde plekken plasticzakjes voor het grijpen te krijgen, neer te zetten of op te hangen…..

2.Verlichting voetpad bij A73/ hondenspeelveld

3.Gevaarlijke situatie voetgangers viaduct A73

4.Het realiseren van een bankje bij de Honingklaver.

5.Het realiseren van een stoere speeltuin/ speeltoestel in de wijk; dit heeft vooralsnog geresulteerd in het plaatsen van een verplaatsbare pannakooi.

6.Het realiseren van een bankje voor de bewoners van de  Bingelkruid/

7.Ook werd informatie verstrekt over de verbetering van de straat bij de Edelweiss door bewoners van de straat.

 

Elders op deze website treft u  meer berichtgeving over deze initiatieven aan.

 

Een overzicht van lopende zaken in de afgelopen periode/quick wins:

 • Parkeerproblemen en hardrijden bij Montessorisschool. Montesorrischool pakt dit op met met leerlingen en verkeersouders
 • Klachten over hondenpoep. Bewoners in contact gebracht met de werkgroep ‘hondenpoep’
 • Verkeerssituatie bij De Kruudwis is zeer gevaarlijk. Bewoners doorverwezen naar Smile Landweert
 • Grote scheur in de glijbaan op het speelveldje bij de scholen. Glijbaan vervangen
 • Bewoner wil zich actief inzetten voor de wijk. Bewoner geïnformeerd over de mogelijkheden
 • Ondersteuning geboden bij aanvraag vergunning buurtfeest en betrekken bewoners
 • Wensen kinderen Montessorischool worden in september besproken met de werkgroep Natuurbelevingstuin
 • Gezin met veel problemen ondersteund en verdere ondersteuning ingezet
 • Burgerinitiatief onderhouden groenstrook opgestart met bewoners op de Klaproos
 • Bewoners hebben zelf een bankje geplaatst op de Bingelkruid (ontmoetingsplek voor ouderen)
 • Oversteek bij BS De Kruudwis/ Klaproos is verlaagd voor minder valide bewoners 
 • Vrijwilligster maakt zich zorgen om bewoonster. Doorgegeven aan de instelling die bewoonster begeleidt
 • Jongvolwassenen ondersteund in verhuizing naar woning van Dichterbij
 • Bewoonster op weg geholpen naar activiteiten in de wijk
 • Bewoonster met zorgvraag informatie verstrekt over de wijk en samen gekeken naar de juiste ondersteuning
 • Gesprek gehad met bewoner naar aanleiding van burenproblemen. Bewoner heeft hulp. Informatie gegeven over activiteiten in de wijk en over netwerkversterking
 • Naar aanleiding van een keukentafelgesprek bewoner geïnformeerd over de activiteiten in de wijk en doorverwezen naar ‘Buren helpen Buren’ en ‘Landweert Leeft’. Vrijwilliger wordt ingezet
 • WMO consulente ondersteund bij en keukentafelgesprek met bewoner. Advies gegeven over passende zorg
 • Oversteek Kruidenlaan naar Aronskelk anders inrichten. Doorverwezen naar Smile Landweert
 • Verkeersoverlast splitsing Kruidenlaan tegenover ‘t Stekske. Doorverwezen naar Smile Landweert
 • Naar aanleiding van verhoging drempels in de Vossestaart, rijdt er veel verkeer door Vingerhoedskruid om drempels te vermijden. Doorverwezen naar Smile Landweert
 • Verzoek om een snelheidsmeting mbt hardrijden scooters en auto’s in de wijk. Doorverwezen naar Smile Landweert
 • Overlast hondenpoep langs het rode pad. In contact gebracht met werkgroep ‘hondenpoep’
 • Veel hangjongeren bij Blauwe Honk. Bewoners/ BSO en Montessorischool in contact gebracht met jongerenwerk. Jongerenwerk blijft toezicht houden
 • Voetballende kinderen op het veldje crossbaan/ Plus worden aangesproken door bewoners als de bal over de schutting gaat. Kinderen hebben dit zelf niet kunnen oplossen met de bewoners. Onder de aandacht bij jongerenwerk
 • Overlast hangjeugd bij de tafeltennistafel in de avond. Bewoner in contact gebracht met jongerenwerk
 • Bewoner spreekt buren (samen met wijkteamlid Wonen Limburg) aan over rommel in gezamenlijke berging
 • Bewoner heeft hulp nodig bij burenruzies, vooral een luisterend oor van het wijkteam. Er volgt een keukentafelgesprek
 • Bewoner wil graag hulp bij uitbereiding van zijn sociale netwerk. Bewoner krijgt sociale netwerk training aangeboden
 • Bewoner heeft zorgen om de gezondheid van zijn buurvrouw. Wil graag helpen. Bewoner in contact gebracht met wijkverpleegkundige
 • Opknappen speeltuintje Gentiaan. Wordt opgepakt door bewoners en opbouwwerkster Synthese
 • Parkeeroverlast Lelie bij kinderen naar school brengen. In behandeling bij Smile Landweert
 • Zwerfvuil bij vuilnisbak voetbalveldje Lelie. In behandeling bij de BOA
 • Hondenpoepoverlast fietspad Klaproos langs voetbalveld. In behandeling bij werkgroep Hondenpoepoverlast
 • Jongerenoverlast bij de Lelie. Doorverwezen naar de straatcoaches.

 

Samen aan tafel

De eerste brunch op Moederdag was een groot succes. 

De volgende brunch staat gepland voor  zondag 23 augustus a.s.

Aanmelden kan via de site van Samen aan Tafel.

 

De volgende bewonersavond is op 21 oktober a.s.

Terug naar wijknieuws logo wijkteam landweert