Nieuws uit Landweert

Verslag bewonersavond woensdag 11 februari 2015

Thursday 19 February 2015

De bewonersavond  van woensdag 11 februari werd bezocht door ca. 40 personen uit wijk Landweert.  

Dat aantal was minder dan gebruikelijk. Dit lag in de lijn der verwachting omdat gepland was in de week voor Carnaval.

 

De werkwijze tijdens de avond was enigszins aangepast. Bij binnenkomst konden bezoekers meteen hun voorkeur kenbaar maken voor de onderwerpen die eventueel konden worden opgepakt, samen met het wijkteam.  Daarbij passeerden zij de statafels met informatie van al aanwezige initiatieven binnen wijk Landweert waar informatie over de stand van zaken van die initiatieven voorhanden was.

 

Na het tellen van de stickers bleek dat de volgende initiatieven in de komende periode zullen worden opgepakt:

1.

Het verzoek om extra afvalbakken voor hondenpoep. Dit wordt gecombineerd met het plaatsen van  extra afvalbakken bij diverse speelplaatsen.

2.

Aandacht voor een veilige oversteek bij De Rosmalenbaan nabij de A73.

3.

Het plaatsen van verlichting bij de hondenspeelweide en de natuurbelevingstuin.

 

Een ander punt dat naar voren kwam was de vraag om een bankje bij de Honingklaver. Het wijkteam bekijkt of zij de bewoners kan ondersteunen in deze vraag.

 

Daarnaast lag een vraag voor een stoere speeltuin voor de leeftijdscategorie van 11 tot 13 jaar. Twee personen uit de wijk nemen dit op zich, waarbij gekeken wordt of dit ook eventueel linkt aan het plaatsen van een pannakooi en of het aansluit bij de activiteiten van de natuurspeeltuin.

 

Wijkplatform

Wim Vievermanns stelde zich voor aan de aanwezigen. Hij volgt Joop Linders op als voorzitter van het Wijkplatform.

 

Terugkoppeling van initiatieven die tijdens vorige bewonersavonden gekozen zijn (zie ook de verslagen op de website)

 

Een terugkoppeling van de werkgroep hondenpoepoverlast en een verslag van de lezing stille communicatie met de hond.

 

Wat betreft het initiatief voor een schaatsbaan bij de Lathyrus:  mocht de tijd er voor zijn (het moet eerst echt gaan vriezen) dan zal dit op een andere plaats binnen de wijk gebeuren, omdat te veel bewoners van Lathyrus inschatten dat er overlast gaat zijn.  

 

Het initiatief van het Buurtcafe krijgt zijn vervolg. Als er nog  mensen aan willen sluiten dan is het verzoek om contact op te nemen  met de werkgroep.

 

Tijdens de vorige bewonersavond kwam ook de vraag om groenkorven naar voren. Dit wordt uiteindelijk anders ingevuld: de  bedoeling is dat buurtbewoners geïnformeerd worden wanneer bladafval wordt opgehaald. Op dat moment  willen zij de bladeren gaan aanvegen. 

 

De actie verkeersborden bij de Boterbloem  en Herderstasje was vandaag. Een verslag hiervan komt bij Omroep Venray op TV.  Hele trotse kinderen!!!!

 

Als laatste werden de bezoekers van de bewonersavond geïnformeerd over  “Thuis Afgehaald”. Dit betreft een initiatief waarbij je eten deelt met de buren/buurt. Meer informatie is te vinden via  Info@thuisafgehaald.nl

 

Smile Landweert

Organiseert op 9 mei a.s. een themadag “ouderen in het verkeer”.

 

Samen aan tafel

Zondag 22 februari is de eerstvolgende familiebrunch.

Terug naar wijknieuws logo wijkteam landweert