Nieuws uit Landweert

Verslag bewonersavond woensdag 15 oktober 2014

Sunday 2 November 2014

Verslag bewonersavond woensdag 15 oktober 2014 in Landweert, wijkcentrum ’t Stekske.
 

Tijdens de door het wijkteam en wijkplatform Landweert georganiseerde bewonersavond van 15 oktober, zijn de volgende drie initiatieven voor de komende periode gekozen door de aanwezige wijkbewoners:

 

  1. Een lezing over stille communicatie met je hond. Stil, omdat de hond niet alleen met zijn stem communiceert, maar vooral met zijn lichaam. De bedoeling is om hondenbezitters als ook niet- hondenbezitters bewust te laten worden welke rol hun lichaamstaal speelt in de omgang met een hond.
  2. Er is nog steeds veel overlast door hondenpoep in de wijk (berm/stoepen/grasveld).  Met ludieke acties wil men mensen bewust maken van het belang van het opruimen van de hondenpoep van de eigen hond.
  3. De parkeerplaatsen aan de voorkant  van de Boterbloem (bij huisnummer 71 en verder) zijn bestemd voor drie auto’s. Bewoners parkeren er slordig. Voorgesteld is om met witte lijnen de parkeervakken aan te geven.

 

De gekozen initiatieven kwamen op tafel, naar aanleiding van de interviews die door het wijkteam zijn gehouden  met bewoners van Landweert die de koffietent van het wijkteam bezochten.

Het wijkteam gaat, samen met de vrijwilligers die zich meldden, de komende periode aan de slag met de uitwerking van deze onderwerpen.

 

Voorafgaand aan het vaststellen van de nieuwe prioriteiten heeft terugkoppeling plaatsgevonden van onderwerpen waar bij de vorige bewonersavonden voor gekozen is.

  • het starten van een buurtcafé (nog in ontwikkeling)
  • het regelen van een ijsbaan op het pleintje van de Lathyrus (nog in ontwikkeling) en
  • het veiliger maken van de oversteek Christoffelkruid van Boterbloem naar de Hoge Hoed.  De laatste prioreit is opgepakt door Smile Landweert.

 

“Smile Landweert”  informeerde de aanwezigen over de situatie bij Christoffelkruid, als ook over andere activiteiten in de laatste periode. Ook   “Landweert leeft”, de hondenspeelweide(n) en de natuurbelevingstuin, vertelden de aanwezigen over hun recente activiteiten.

 

Verder heeft Supermarkt Plus tijdens deze avond een uitleg gegeven over hun uitbreidingsplannen. 

 

Als laatste is een overzicht gegeven van zogenaamde quick wins en zaken die nog in behandeling zijn door het wijkteam.


De gehele presentatie van de bewonersavond is te downloaden door hier op te klikken.


De volgende bewonersavond is woensdag  4 februari 2015 om 19.00 uur!

Terug naar wijknieuws logo wijkteam landweert