Nieuws uit Centrum Centrum-West

Verslag bewonersavond 15-7-2015

dinsdag 21 juli 2015

Op 15 juli 2015 was de voorlopig laatste bewonersavond in de Kemphaan. Er kwamen 30 bewoners op af die door de avond ingingen op verschillende punten. Er waren bewoners uit het Sint Joriskwartier die punten aanleverden over het intercom systeem en afval in de gemeenschappelijke ruimtes. Het wijkteam is daar langs geweest in het begin van dit jaar en dat was erg goed bevallen dus is er afgesproken dat het wijkteam daar opnieuw langs zal komen. Ook signalen als onveilige verkeerssituaties, onopgeruimd blad en overlast van hondenpoep werden meermalen aangehaald. Het wijkteam greep terug op de gebruikelijke werkwijze waar bewoners gezamenlijk konden bepalen waar ze samen met het wijkteam aan willen werken. De drie prioriteiten die de bewoners gezamenlijk met het wijkteam gaan oppakken zijn de volgende;

-    De intercom in het Sint Joriskwartier moet worden verbeterd en daar zullen bewoners samen met het wijkteam naar gaan kijken.
-    Bewoners van het Schuttersveld hebben last van hondenpoep en gaan samen met het wijkteam verkennen of bordjes geplaatst kunnen worden.
-    Het aanzicht van het goudenleeuwplein moet worden verbeterd door bijvoorbeeld bloembakken of bankjes. Het wijkteam gaat met deze bewoners kijken naar de mogelijke oplossingen.

Het wijkteam legde verder uit dat de werkwijze wat is aangepast om meer maatwerk te kunnen leveren. Het verzoek aan de bewoners is om aan te geven waar de koffietent moet komen te staan. Ook zullen bijeenkomsten die worden gehouden meer gericht zijn op kleinere gebieden.

Terug naar wijknieuws logo wijkteam centrum centrum-west