Nieuws uit Centrum Centrum-West

Verslag bewonersavond Centrum Centrum-West, 23-04-2015, wijkcentrum Den Hoender

vrijdag 8 mei 2015

Het wijkteam heeft zich even opnieuw voorgesteld, gezien de veranderde samenstelling. We hebben teruggeblikt op de quick-wins en de zaken die in behandeling zijn .

De voorzitter van Stichting DAS heeft laten weten dat zij actief op zoek zijn naar een geschikte locatie in West. Er zijn een aantal opties die onderzocht worden. De stichting heeft een voortbestaansplan geschreven die nu bij de gemeente ligt ter goedkeuring. De stichting zou graag nieuwe bestuursleden verwelkomen!

We hebben teruggeblikt op de volgende prioriteiten:

  • Hondenspeelweide; 3 locaties worden bekeken door de werkgroep en de gemeente. De werkgroep vraagt extra mensen die mee willen denken / helpen. Heeft u interesse dan kunt u zich melden bij Hans Coenders.
  • Groenkorven in de wijk West; er is geen contact tot stand gekomen met de burgers die zich hadden aangemeld. Het thema groenkorven is een lastig thema. Wellicht kan er gekeken worden naar creatieve andere oplossingen hoe om te gaan met groenafval. Er hebben zich een tweetal burgers gemeld om mee te denken. Indien er nog andere gegadigden zijn, dan kunnen zij zich melden bij Hans Coenders.
  • Huisartsenpraktijk Centrum: er is een enquête gehouden onder bewoners van de wijk. Hieruit blijkt dat 70% van de bevraagden wel openstaat voor een huisartsenpraktijk . Men gaat in gesprek met COHESIE en de gemeente om te kijken naar (on)mogelijkheden.

 

Er zijn een 4-tal nieuwe prioriteiten gekozen:

  • Hondenpoep probleem ’t Liene
  • Intercom binnen Sint Joriskwartier
  • Parkeerproblemen Pastoor Wijhoven park / Mgr, Verrietstraat
  • Samenhang in de wijk Noord-West

Het wijkteam en de bezoekers van de avond is het erg opgevallen dat een grote groep mensen na de pauze weg is gegaan. Dit vinden wij erg jammer. Hierdoor hebben we een aantal gekozen prioriteiten niet door kunnen laten gaan.

 

Wijkteam Centrum, Centrum West.

Terug naar wijknieuws logo wijkteam centrum centrum-west