Wijkteam Veltum, even voorstellen...

foto Harold Jacobs

Harold Jacobs

Hallo,
Ik ben Harold Jacobs, Wijkagent voor Venray West, werkzaam bij de politie Venray-Gennep. Ik ben als wijkagent aanspreekpunt voor de inwoners. Samen met mijn partners probeer ik een bijdrage te leveren aan de veiligheid en leefbaarheid in de wijk. Maar uiteraard ook met u als bewoner. U weet immers als geen ander wat er speelt in de wijk. Mocht u mij in de wijk zien, spreek mij dan gerust aan….

 • (Please enable JavaScript to view this email address)
 • 0900 - 8844

Annie Venner

Hallo, mijn naam is Annie Venner.  Ik werk vanuit Stichting MEE in het wijkteam Veltum. MEE is  gespecialiseerd in maatschappelijk werk voor mensen met een beperking.

Als u een vraag heeft kijk ik met u mee en help ik u bij het zoeken van een oplossing. Ik ga uit van de eigen kracht en regie van mensen en probeer die te versterken. IK zal met u kijken of uw familie of vrienden ook iets voor u kunnen betekenen en welke er mogelijkheden zijn in de wijk of in de buurt.

Het doel is zolang mogelijk zelfstandig en prettig te kunnen leven in uw eigen huis en wijk. Ik vind het belangrijk dat u zolang mogelijk eigen regie kunt blijven voeren over uw leven.

Is er professionele hulp nodig dan kunnen we dat ook samen in gang zetten.

Voel u uitgenodigd om contact op te nemen met een van de leden van het wijkteam.

 • (Please enable JavaScript to view this email address)
 • 088-4653543

Josephine van Els

Ik stel me graag even voor,

Ik ben Josephine van Els, werkzaam voor Metggz, een organisatie voor geestelijke gezondheidszorg voor jong tot oud. Ik ondersteun mensen met een psychische kwetsbaarheid bij u in de straat of wijk. Mensen met psychische problemen komen meestal op eigen kracht al een heel eind, zeker als zij in hun omgeving kunnen vertrouwen op mensen die hen ondersteunen, een naaste, een buurtgenoot, een vrijwilliger echter soms is dat niet toereikend of aanwezig en is professionele begeleiding gewenst. Als lid van het sociaal wijkteam vind ik samenwerking tussen cliënten, naasten , buren en hulpverleners erg belangrijk, goed aansluiten bij signalen, vragen en het stimuleren van de eigen mogelijkheden is een uitdaging. Mocht u voor uzelf of iemand uit uw omgeving/buurt een vraag hebben of zich zorgen maken, hebt u wellicht een inspirerend idee dan sta ik daar graag voor open! Neem gerust contact met mij of een ander wijkteamlid op.

Ik zie u in de wijk!

 • (Please enable JavaScript to view this email address)
 • 06 211 237 71

Job van der Wurf

Hoi, ik ben Job van der Wurf,
Ik ben buitengewoon opsporingsambtenaar van de gemeente Venray. Ik ben als BOA aanspreekpunt voor de wijk Veltum. Meldingen aan de gemeente over overlast, zoals afval, blaffende honden enz., komen bij mij terecht.
Ik probeer deze problemen naar ieders tevredenheid op te lossen en zo samen te werken aan een veilige leefbare wijk.

 • (Please enable JavaScript to view this email address)
 • 0478-523 333

Cynthia Fernand

Mijn naam is Cynthia Fernand, ik ben werkzaam als maatschappelijk werker bij Synthese binnen de gemeente Venray.

Als maatschappelijk werker richt ik mij op vragen of problemen op het gebied van verlies, rouw,  gezin en opvoeding, geld en werk, relatie en huwelijk, ruzie en geweld en als u niet lekker in uw vel zit. 

Samen met u gaan we opzoek naar oplossingen of  mogelijkheden om uw probleem hanteerbaar te maken, zodat u zelfstandig of met ondersteuning van uw omgeving verder kan.

De ondersteuning is gericht op het ontdekken en  gebruik maken van uw eigen kracht en de kracht/mogelijkheden die uw omgeving biedt. Ondersteuning kan individueel en soms ook in groepsverband.

Heeft u vragen neem gerust contact met mij op.

 • (Please enable JavaScript to view this email address)
 • 0478-517300 / 06-19 40 31 61

Stephan Bogdanski

Hallo, mijn naam is Stephan Bogdanski en ik ben werkzaam als opbouwwerker en jongerenwerker bij Synthese.

Ik ondersteun bewonersinitiatieven (van jong tot oud) in wijken en buurten en draag actief burgerschap een warm hart toe, vitale gemeenschappen waarin iedereen mee mag doen.

Wilt u iets organiseren voor de wijk of buurt of is er vraag naar ondersteuning? Dan hoor ik dat graag.

Ik kijk uit naar een mooie samenwerking.


Met vriendelijke groet,


Stephan Bogdanski

 • (Please enable JavaScript to view this email address)
 • 06 17 15 75 51
logo wijkteam veltum